Social planering (Social Planning)

Social planering

Systematisk process för att utvärdera och identifiera specifika behov i samhället och implementeringen av praktiska åtgärder för att möta dessa behov och förbättra livskvaliteten.

Förklaring på engelska

A systematic process for evaluating and identifying specific needs in the community and the implementation of practical steps for meeting those needs and improving quality of life.

Synonym, svenska: Samhällsplanering; Glesbygdsutveckling; Utvecklingsplanering; Landsbygdsplanering

Synonym, engelska: Planning, Social; Plannings, Social; Social Plannings; Development Planning; Development Plannings; Planning, Development; Plannings, Development; Community Development; Community Developments; Development, Community; Developments, Community; Development Plans; Development Plan; Plan, Development; Plans, Development; Rural Development; Development, Rural; Developments, Rural; Rural Developments

Svensk term Social planering
Synonym på svenska Samhällsplanering; Glesbygdsutveckling; Utvecklingsplanering; Landsbygdsplanering
Synonym på engelska Planning, Social; Plannings, Social; Social Plannings; Development Planning; Development Plannings; Planning, Development; Plannings, Development; Community Development; Community Developments; Development, Community; Developments, Community; Development Plans; Development Plan; Plan, Development; Plans, Development; Rural Development; Development, Rural; Developments, Rural; Rural Developments
Engelsk term Social Planning
MESH ID D012939

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.