Social rättvisa (Social Justice)

Social rättvisa

En interaktiv process genom vilken medlemmar i ett samhälle arbetar för jämlikhet och rättvisa för alla.

Förklaring på engelska

An interactive process whereby members of a community are concerned for the equality and rights of all.

Synonym, svenska: Rättvisa; Samhällets skyldigheter

Synonym, engelska: Justice, Social; Food Justice; Justice, Food; Obligations of Society; Common Good; Good, Common; Justice

Svensk term Social rättvisa
Synonym på svenska Rättvisa; Samhällets skyldigheter
Synonym på engelska Justice, Social; Food Justice; Justice, Food; Obligations of Society; Common Good; Good, Common; Justice
Engelsk term Social Justice
MESH ID D012935

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.