Social rörlighet (Social Mobility)

Social rörlighet

Individers och gruppers rörelse mellan eller inom sociala klasser.

Förklaring på engelska

The movement or shifting of membership between or within social classes by individuals or by groups.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mobilities, Social; Mobility, Social; Social Mobilities

Svensk term Social rörlighet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mobilities, Social; Mobility, Social; Social Mobilities
Engelsk term Social Mobility
MESH ID D012937

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.