Social uppfattning (Social Perception)

Social uppfattning

Uppfattningen av attribut, egenskaper och beteenden hos den egna bekantskapskretsen eller sociala grupp.

Förklaring på engelska

The perceiving of attributes, characteristics, and behaviors of one’s associates or social groups.

Synonym, svenska: Social perception

Synonym, engelska: Perceptions, Social; Social Perceptions; Perception, Social

Svensk term Social uppfattning
Synonym på svenska Social perception
Synonym på engelska Perceptions, Social; Social Perceptions; Perception, Social
Engelsk term Social Perception
MESH ID D012938

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.