Social välfärd (Social Welfare)

Social välfärd

Organiserade institutioner som erbjuder tjänster för att förbättra nöd eller social patologi i samhället.

Förklaring på engelska

Organized institutions which provide services to ameliorate conditions of need or social pathology in the community.

Synonym, svenska: Socialvård; Social omsorg

Synonym, engelska: Welfare, Social; Services, Community; Community Service; Service, Community; Community Services

Svensk term Social välfärd
Synonym på svenska Socialvård; Social omsorg
Synonym på engelska Welfare, Social; Services, Community; Community Service; Service, Community; Community Services
Engelsk term Social Welfare
MESH ID D012946

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.