Sociala beteendestörningar (Social Behavior Disorders)

Sociala beteendestörningar

Beteenden som går emot förväntad social norm och som påverkar andra individer.

Förklaring på engelska

Behaviors which are at variance with the expected social norm and which affect other individuals.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Behavior Disorders, Social; Disorders, Social Behavior

Svensk term Sociala beteendestörningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Behavior Disorders, Social; Disorders, Social Behavior
Engelsk term Social Behavior Disorders
MESH ID D012920

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.