Sociala problem (Social Problems)

Sociala problem

Situationer som påverkar ett betydande antal människor vilka tros vara källa till problem eller som hotar stabiliteten i ett samhälle och som kräver förbättringsåtgärder.

Förklaring på engelska

Situations affecting a significant number of people, that are believed to be sources of difficulty or threaten the stability of the community, and that require programs of amelioration.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Problem, Social; Problems, Social; Social Problem; Labor Exploitation; Exploitation, Labor; Exploitations, Labor; Social Exploitation; Exploitation, Social

Svensk term Sociala problem
Synonym på svenska
Synonym på engelska Problem, Social; Problems, Social; Social Problem; Labor Exploitation; Exploitation, Labor; Exploitations, Labor; Social Exploitation; Exploitation, Social
Engelsk term Social Problems
MESH ID D012940

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.