Sociala värderingar (Social Values)

Sociala värderingar

Abstrakta standarder eller observerbara variabler i socialt liv som anses vara viktiga eller önskvärda.

Förklaring på engelska

Abstract standards or empirical variables in social life which are believed to be important and/or desirable.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Values, Social; Value Orientation; Value Orientations

Svensk term Sociala värderingar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Values, Social; Value Orientation; Value Orientations
Engelsk term Social Values
MESH ID D012945

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.