Sociala villkor (Social Conditions)

Sociala villkor

Ett samhälles tillstånd som det föreligger eller i omvandling. Hänvisar vanligtvis till samhället i sin helhet i en viss geografisk eller politisk region, men är även tillämpligt på avgränsade samhällsstrata.

Förklaring på engelska

The state of society as it exists or in flux. While it usually refers to society as a whole in a specified geographical or political region, it is applicable also to restricted strata of a society.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Condition, Social; Conditions, Social; Social Condition; Living Conditions; Condition, Living; Conditions, Living; Living Condition

Svensk term Sociala villkor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Condition, Social; Conditions, Social; Social Condition; Living Conditions; Condition, Living; Conditions, Living; Living Condition
Engelsk term Social Conditions
MESH ID D012924

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.