Socialisation (Socialization)

Socialisation

Utbildning eller gjutning av en individ genom olika relationer, utbildningsbyråer, och sociala kontroller, vilket gör det möjligt för honom att bli medlem i ett visst samhälle.

Förklaring på engelska

The training or molding of an individual through various relationships, educational agencies, and social controls, which enables him to become a member of a particular society.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Socializations

Svensk term Socialisation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Socializations
Engelsk term Socialization
MESH ID D012951

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.