Socialism (Socialism)

Socialism

Ett regeringssystem där produktionsmedel och distribution av varor kontrolleras av staten.

Förklaring på engelska

A system of government in which means of production and distribution of goods are controlled by the state.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Socialisms

Svensk term Socialism
Synonym på svenska
Synonym på engelska Socialisms
Engelsk term Socialism
MESH ID D012950

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.