Socialt alienation (Social Alienation)

Socialt alienation

Ett tillstånd av utanförskap som individer kan känna i en kulturell miljö de upplever som främmande, oförutsägbar eller oacceptabel.

Förklaring på engelska

The state of estrangement individuals feel in cultural settings that they view as foreign, unpredictable, or unacceptable.

Synonym, svenska: Social likgiltighet; Social förfrämligande

Synonym, engelska: Alienation, Social; Alienations, Social; Social Alienations; Social Breakdown Syndrome; Breakdown Syndrome, Social; Breakdown Syndromes, Social; Social Breakdown Syndromes; Syndrome, Social Breakdown; Syndromes, Social Breakdown

Svensk term Socialt alienation
Synonym på svenska Social likgiltighet; Social förfrämligande
Synonym på engelska Alienation, Social; Alienations, Social; Social Alienations; Social Breakdown Syndrome; Breakdown Syndrome, Social; Breakdown Syndromes, Social; Social Breakdown Syndromes; Syndrome, Social Breakdown; Syndromes, Social Breakdown
Engelsk term Social Alienation
MESH ID D012918

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.