Socialt ansvar (Social Responsibility)

Socialt ansvar

Ansvarsskyldigheter och förpliktelser som antas vid utförande av handlingar och idéer å andras vägnar.

Förklaring på engelska

The obligations and accountability assumed in carrying out actions or ideas on behalf of others.

Synonym, svenska: Ansvarighet; Social skyldighet; Framtida generationer; Skyldigheter till samhället

Synonym, engelska: Responsibilities, Social; Social Responsibilities; Responsibility, Social; Obligation, Social; Obligations, Social; Social Obligation; Social Obligations; Obligations to Society; Society, Obligations to; Communitarianism; Accountability; Future Generations; Future Generation; Generation, Future; Generations, Future; Social Accountability; Accountability, Social

Svensk term Socialt ansvar
Synonym på svenska Ansvarighet; Social skyldighet; Framtida generationer; Skyldigheter till samhället
Synonym på engelska Responsibilities, Social; Social Responsibilities; Responsibility, Social; Obligation, Social; Obligations, Social; Social Obligation; Social Obligations; Obligations to Society; Society, Obligations to; Communitarianism; Accountability; Future Generations; Future Generation; Generation, Future; Generations, Future; Social Accountability; Accountability, Social
Engelsk term Social Responsibility
MESH ID D012941

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.