Socialt arbete (Social Work)

Socialt arbete

Användningen av samhällsresurser, på individ- eller gruppnivå, för att främja enskilda individers anpassning i förhållande till deras sociala och ekonomiska förutsättningar. Innefattar även socialtjänst och socialförvaltning.

Förklaring på engelska

The use of community resources, individual case work, or group work to promote the adaptive capacities of individuals in relation to their social and economic environments. It includes social service agencies.

Synonym, svenska: Socialtjänst

Synonym, engelska: Work, Social; Service, Social; Services, Social; Social Services; Social Service

Svensk term Socialt arbete
Synonym på svenska Socialtjänst
Synonym på engelska Work, Social; Service, Social; Services, Social; Social Services; Social Service
Engelsk term Social Work
MESH ID D012947

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.