Socialt avstånd (Psychological Distance)

Socialt avstånd

Graden av förtrolighet eller acceptans en individ eller grupp känner inför en annan individ eller grupp.

Förklaring på engelska

The degree of a person’s detachment from emotional involvement with people or situations.(APA Thesaurus of Psychological Index Terms accessed 12/29/2020)

Synonym, svenska: Utanförskap

Synonym, engelska: Distance, Psychological; Psychological Distances

Svensk term Socialt avstånd
Synonym på svenska Utanförskap
Synonym på engelska Distance, Psychological; Psychological Distances
Engelsk term Psychological Distance
MESH ID D012929

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.