Socialt beteende (Social Behavior)

Socialt beteende

Beteenden orsakade av eller som påverkar en annan individ, vanligtvis inom samma art.

Förklaring på engelska

Any behavior caused by or affecting another individual or group usually of the same species.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Behavior, Social; Behaviors, Social; Social Behaviors; Sociality

Svensk term Socialt beteende
Synonym på svenska
Synonym på engelska Behavior, Social; Behaviors, Social; Social Behaviors; Sociality
Engelsk term Social Behavior
MESH ID D012919

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.