Socialt stöd (Social Support)

Socialt stöd

Stödsystem som ger hjälp och uppmuntran till personer med fysiska eller emotionella funktionsnedsättningar för att de bättre ska kunna hantera. Informellt socialt stöd tillhandahålls vanligtvis av vänner, släktingar, eller kamrater, medan formellt stöd som COMMUNITY SUPPORT tillhandahålls av kyrkor, grupper, etc.

Förklaring på engelska

Support systems that provide assistance and encouragement to individuals with physical or emotional disabilities in order that they may better cope. Informal social support is usually provided by friends, relatives, or peers, while formal assistance such as COMMUNITY SUPPORT is provided by churches, groups, etc.

Synonym, svenska: Psykosocialt stöd; Sociala nätverk

Synonym, engelska: Support, Social; Social Care; Care, Social; Online Social Support; Online Social Supports; Social Support, Online; Social Supports, Online; Support, Online Social; Perceived Social Support; Perceived Social Supports; Social Support, Perceived; Social Supports, Perceived; Support, Perceived Social; Supports, Perceived Social

Svensk term Socialt stöd
Synonym på svenska Psykosocialt stöd; Sociala nätverk
Synonym på engelska Support, Social; Social Care; Care, Social; Online Social Support; Online Social Supports; Social Support, Online; Social Supports, Online; Support, Online Social; Perceived Social Support; Perceived Social Supports; Social Support, Perceived; Social Supports, Perceived; Support, Perceived Social; Supports, Perceived Social
Engelsk term Social Support
MESH ID D012944

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.