Socialt strävande (Social Desirability)

Socialt strävande

Ett personlighetsdrag som gör att individen blir accepterad i sociala eller mellanmänskliga relationer. Relaterat till social acceptans, socialt godkännande, popularitet, social status, ledarskapsegenskaper eller annan egenskap som gör hen till en socialt önskvärd person.

Förklaring på engelska

A personality trait rendering the individual acceptable in social or interpersonal relations. It is related to social acceptance, social approval, popularity, social status, leadership qualities, or any quality making him a socially desirable companion.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Desirabilities, Social; Desirability, Social; Social Desirabilities; Social Worth; Worth, Social

Svensk term Socialt strävande
Synonym på svenska
Synonym på engelska Desirabilities, Social; Desirability, Social; Social Desirabilities; Social Worth; Worth, Social
Engelsk term Social Desirability
MESH ID D012928

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.