Socioekonomiska faktorer (Socioeconomic Factors)

Socioekonomiska faktorer

Sociala och ekonomiska faktorer som utmärker individer eller grupper inom den sociala strukturen.

Förklaring på engelska

Social and economic factors that characterize the individual or group within the social structure.

Synonym, svenska: Levnadsförhållanden; Levnadsstandard; Social ojämlikhet; Sociala förhållanden; Sociala klyftor; Höginkomsttagare

Synonym, engelska: Factor, Socioeconomic; Socioeconomic Factor; Factors, Socioeconomic; Standard of Living; Living Standard; Living Standards; Land Tenure; Tenure, Land; Social Inequality; Inequalities, Social; Inequality, Social; Social Inequalities; High-Income Population; High Income Population; High-Income Populations; Population, High-Income; Populations, High-Income

Svensk term Socioekonomiska faktorer
Synonym på svenska Levnadsförhållanden; Levnadsstandard; Social ojämlikhet; Sociala förhållanden; Sociala klyftor; Höginkomsttagare
Synonym på engelska Factor, Socioeconomic; Socioeconomic Factor; Factors, Socioeconomic; Standard of Living; Living Standard; Living Standards; Land Tenure; Tenure, Land; Social Inequality; Inequalities, Social; Inequality, Social; Social Inequalities; High-Income Population; High Income Population; High-Income Populations; Population, High-Income; Populations, High-Income
Engelsk term Socioeconomic Factors
MESH ID D012959

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.