Sociometriska metoder (Sociometric Techniques)

Sociometriska metoder

Metoder för kvantitativt bedömning och mätning av interpersonella och grupprelationer.

Förklaring på engelska

Methods for quantitatively assessing and measuring interpersonal and group relationships.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sociometric Technique; Technique, Sociometric; Techniques, Sociometric; Sociometric Technics; Sociometric Technic; Technic, Sociometric; Technics, Sociometric

Svensk term Sociometriska metoder
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sociometric Technique; Technique, Sociometric; Techniques, Sociometric; Sociometric Technics; Sociometric Technic; Technic, Sociometric; Technics, Sociometric
Engelsk term Sociometric Techniques
MESH ID D012963

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.