Sockeralkoholer (Sugar Alcohols)

Sockeralkoholer

Flervärda alkoholer som inte har mer än en hydroxigrupp fäst vid varje kolatom. De bildas genom reduktion av karbonylgruppen av ett socker till en hydroxylgrupp. (Från Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

Polyhydric alcohols having no more than one hydroxy group attached to each carbon atom. They are formed by the reduction of the carbonyl group of a sugar to a hydroxyl group. (From Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Alcohols, Sugar; Alditols; Alditol; Sugar Alcohol; Alcohol, Sugar

Svensk term Sockeralkoholer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Alcohols, Sugar; Alditols; Alditol; Sugar Alcohol; Alcohol, Sugar
Engelsk term Sugar Alcohols
MESH ID D013402

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.