Sockerfosfater (Sugar Phosphates)

Sockerfosfater

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phosphates, Sugar

Svensk term Sockerfosfater
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phosphates, Sugar
Engelsk term Sugar Phosphates
MESH ID D013403

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.