Södra Australien (South Australia)

Södra Australien

En stat i södra centrala Australien. Huvudstaden är Adelaide. Det besöktes troligen först av F. Thyssen 1627. Senare upptäckter 1802 och 1830 öppnade den södra delen. Det blev en brittisk provins 1836 med detta självbeskrivande namn och blev en stat 1901. (Från Websters nya geografiska Ordbok [publikationstyp], 1988, p1135)

Förklaring på engelska

A state in south central Australia. Its capital is Adelaide. It was probably first visited by F. Thyssen in 1627. Later discoveries in 1802 and 1830 opened up the southern part. It became a British province in 1836 with this self-descriptive name and became a state in 1901. (From Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p1135)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Södra Australien
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term South Australia
MESH ID D013021

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.