Solaktivitet (Solar Activity)

Solaktivitet

Varje typ av variation i utseendet på solens energiproduktion. (NASA-tesaurus, 1994)

Förklaring på engelska

Any type of variation in the appearance of energy output of the sun. (NASA Thesaurus, 1994)

Synonym, svenska: Solfläckar; Soleruption

Synonym, engelska: Activities, Solar; Activity, Solar; Solar Activities; Solar Particle Events; Event, Solar Particle; Events, Solar Particle; Particle Event, Solar; Particle Events, Solar; Solar Particle Event; Sunspots; Sunspot; Solar Flares; Flare, Solar; Flares, Solar; Solar Flare

Svensk term Solaktivitet
Synonym på svenska Solfläckar; Soleruption
Synonym på engelska Activities, Solar; Activity, Solar; Solar Activities; Solar Particle Events; Event, Solar Particle; Events, Solar Particle; Particle Event, Solar; Particle Events, Solar; Solar Particle Event; Sunspots; Sunspot; Solar Flares; Flare, Solar; Flares, Solar; Solar Flare
Engelsk term Solar Activity
MESH ID D019445

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.