Solanin (Solanine)

Solanin

En blandning av alfa-chaconin och alfa-solanin, som finns i SOLANACEAE-växter.

Förklaring på engelska

A mixture of alpha-chaconine and alpha-solanine, found in SOLANACEAE plants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Solanin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Solanine
MESH ID D012992

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.