Solenergi (Solar Energy)

Solenergi

Energi som överförs från solen i blankett [publikationstyp] av elektromagnetisk strålning.

Förklaring på engelska

Energy transmitted from the sun in the form of electromagnetic radiation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Energies, Solar; Energy, Solar; Solar Energies; Solar Power; Power, Solar

Svensk term Solenergi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Energies, Solar; Energy, Solar; Solar Energies; Solar Power; Power, Solar
Engelsk term Solar Energy
MESH ID D012993

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.