Solljus (Sunlight)

Solljus

Bestrålning direkt från solen.

Förklaring på engelska

Irradiation directly from the sun.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sunshine

Svensk term Solljus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sunshine
Engelsk term Sunlight
MESH ID D013472

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.