Solskador (Sunburn)

Solskador

En skada på hud som orsakar hudrodnad, ömhet och ibland blåsbildning och till följd av överdriven exponering för solen. Reaktionen produceras av ultraviolett strålning i solljus.

Förklaring på engelska

An injury to the skin causing erythema, tenderness, and sometimes blistering and resulting from excessive exposure to the sun. The reaction is produced by the ultraviolet radiation in sunlight.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sunburns

Svensk term Solskador
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sunburns
Engelsk term Sunburn
MESH ID D013471

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.