Solskyddsmedel (Sunscreening Agents)

Solskyddsmedel

Kemiska eller fysikaliska medel som skyddar hud mot solskador och hudrodnad genom att absorbera eller blockera ultraviolett strålning.

Förklaring på engelska

Chemical or physical agents that protect the skin from sunburn and erythema by absorbing or blocking ultraviolet radiation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Sunscreening; Sunscreens; Sunscreen

Svensk term Solskyddsmedel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Sunscreening; Sunscreens; Sunscreen
Engelsk term Sunscreening Agents
MESH ID D013473

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.