Solsting (Sunstroke)

Solsting

Värmeslag orsakad av exponering för solen. Det kännetecknas av farligt hög kroppstemperatur; röd, het hud; VANFÖRESTÄLLNINGAR; KONVULSIONER; eller KOMA. Det kan vara en livshotande nödsituation och är vanligast hos spädbarn och äldre.

Förklaring på engelska

Heat stroke caused by exposure to the sun. It is characterized by dangerously high BODY TEMPERATURE; red, hot skin; DELUSIONS; CONVULSIONS; or COMA. It can be a life-threatening emergency and is most common in infants and the elderly.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sunstrokes; Sun Stroke; Sun Strokes

Svensk term Solsting
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sunstrokes; Sun Stroke; Sun Strokes
Engelsk term Sunstroke
MESH ID D013474

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.