Somalia (Somalia)

Somalia

Somalia ligger på Afrika östkust på och norr om ekvatorn och, med Etiopien, Eritrea, Djibouti, och Kenya, kallas ofta Afrika horn. Det omfattar Italiens tidigare Tilltro Territory of Somalia och det tidigare brittiska protektoratet Somaliland. Huvudstaden är Mogadishu.

Förklaring på engelska

Somalia is located on the east coast of Africa on and north of the Equator and, with Ethiopia, Eritrea, Djibouti, and Kenya, is often referred to as the Horn of Africa. It comprises Italy’s former Trust Territory of Somalia and the former British Protectorate of Somaliland. The capital is Mogadishu.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Somalia
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Somalia
MESH ID D012998

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.