Soman (Soman)

Soman

En organofosforförening som hämmar kolinesteras. Det orsakar anfall och har använts som ett kemisk krigföring krigsmedel.

Förklaring på engelska

An organophosphorus compound that inhibits cholinesterase. It causes seizures and has been used as a chemical warfare agent.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pinacolyl Methylphosphonofluoridate; Methylphosphonofluoridate, Pinacolyl

Svensk term Soman
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pinacolyl Methylphosphonofluoridate; Methylphosphonofluoridate, Pinacolyl
Engelsk term Soman
MESH ID D012999

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.