Somatosensorisk cortex (Somatosensory Cortex)

Somatosensorisk cortex

Område av hjässlob som berörs av att ta emot känslor som kroppsrörelse, smärta, tryck, position, temperatur, beröring, och vibration. Det ligger bakom den centrala sulcus.

Förklaring på engelska

Area of the parietal lobe concerned with receiving sensations such as movement, pain, pressure, position, temperature, touch, and vibration. It lies posterior to the central sulcus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cortex, Somatosensory; Brodmann Area 3; Area 3, Brodmann; Brodmann’s Area 3; Area 3, Brodmann’s; Brodmanns Area 3; Brodmann Area 1; Area 1, Brodmann; Brodmann’s Area 1; Area 1, Brodmann’s; Brodmanns Area 1; Secondary Somatosensory Cortex; Cortex, Secondary Somatosensory; Somatosensory Cortex, Secondary; Parietal-Opercular Cortex; Cortex, Parietal-Opercular; Parietal Opercular Cortex; Parietal-Opercular Cortices; SII Cortex; Cortex, SII; SII Cortices; Secondary Somatosensory Area; Area, Secondary Somatosensory; Secondary Somatosensory Areas; Somatosensory Area, Secondary; Second Somatic Sensory Area; Secondary Sensory Cortex; Cortex, Secondary Sensory; Sensory Cortex, Secondary; S2 Cortex; Cortex, S2; S2 Cortices; Primary Somatosensory Cortex; Cortex, Primary Somatosensory; Primary Somatosensory Cortices; Somatosensory Cortex, Primary; SI Cortex; Cortex, SI; Brodmann Areas 3, 1, 2; Brodmann Areas 1, 2, 3; S1 Cortex; Cortex, S1; S1 Cortices; Brodmann Areas 1, 2, and 3; Primary Somatosensory Area; Area, Primary Somatosensory; Areas, Primary Somatosensory; Somatosensory Area, Primary; Somatosensory Areas, Primary; Brodmann’s Areas 1, 2, and 3; Brodmann’s Areas 3, 1, and 2; Brodmann Areas 3, 1, and 2; Anterior Parietal Cortex; Cortex, Anterior Parietal; Parietal Cortex, Anterior; Primary Somatic Sensory Area; Primary Somatosensory Areas; Primary Somesthetic Area; Area, Primary Somesthetic; Primary Somesthetic Areas; Somesthetic Area, Primary; Somesthetic Areas, Primary; Brodmann Area 2; Area 2, Brodmann; Brodmann’s Area 2; Area 2, Brodmann’s; Brodmanns Area 2; Postcentral Gyrus; Gyrus, Postcentral; Gyrus Postcentralis; Post Central Gyrus; Gyrus, Post Central

Svensk term Somatosensorisk cortex
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cortex, Somatosensory; Brodmann Area 3; Area 3, Brodmann; Brodmann’s Area 3; Area 3, Brodmann’s; Brodmanns Area 3; Brodmann Area 1; Area 1, Brodmann; Brodmann’s Area 1; Area 1, Brodmann’s; Brodmanns Area 1; Secondary Somatosensory Cortex; Cortex, Secondary Somatosensory; Somatosensory Cortex, Secondary; Parietal-Opercular Cortex; Cortex, Parietal-Opercular; Parietal Opercular Cortex; Parietal-Opercular Cortices; SII Cortex; Cortex, SII; SII Cortices; Secondary Somatosensory Area; Area, Secondary Somatosensory; Secondary Somatosensory Areas; Somatosensory Area, Secondary; Second Somatic Sensory Area; Secondary Sensory Cortex; Cortex, Secondary Sensory; Sensory Cortex, Secondary; S2 Cortex; Cortex, S2; S2 Cortices; Primary Somatosensory Cortex; Cortex, Primary Somatosensory; Primary Somatosensory Cortices; Somatosensory Cortex, Primary; SI Cortex; Cortex, SI; Brodmann Areas 3, 1, 2; Brodmann Areas 1, 2, 3; S1 Cortex; Cortex, S1; S1 Cortices; Brodmann Areas 1, 2, and 3; Primary Somatosensory Area; Area, Primary Somatosensory; Areas, Primary Somatosensory; Somatosensory Area, Primary; Somatosensory Areas, Primary; Brodmann’s Areas 1, 2, and 3; Brodmann’s Areas 3, 1, and 2; Brodmann Areas 3, 1, and 2; Anterior Parietal Cortex; Cortex, Anterior Parietal; Parietal Cortex, Anterior; Primary Somatic Sensory Area; Primary Somatosensory Areas; Primary Somesthetic Area; Area, Primary Somesthetic; Primary Somesthetic Areas; Somesthetic Area, Primary; Somesthetic Areas, Primary; Brodmann Area 2; Area 2, Brodmann; Brodmann’s Area 2; Area 2, Brodmann’s; Brodmanns Area 2; Postcentral Gyrus; Gyrus, Postcentral; Gyrus Postcentralis; Post Central Gyrus; Gyrus, Post Central
Engelsk term Somatosensory Cortex
MESH ID D013003

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.