Somatostatin (Somatostatin)

Somatostatin

En 14-aminosyra peptid uppkallad efter sin förmåga att hämma hypofysen tillväxthormon release, även kallad somatotropin release-hämmande faktor. Det uttrycks i de centrala och perifera nervsystemet, tarmen och andra organ. SRIF kan också hämma frisättningen av sköldkörtelstimulerande hormon; PROLAKTIN; INSULIN; och GLUKAGON förutom att fungera som en neurotransmittor och neuromodulator. I ett antal arter inklusive människa finns det en ytterligare blankett [publikationstyp] av somatostatin, SRIF-28 med en 14-aminosyraförlängning vid N-terminalen.

Förklaring på engelska

A 14-amino acid peptide named for its ability to inhibit pituitary GROWTH HORMONE release, also called somatotropin release-inhibiting factor. It is expressed in the central and peripheral nervous systems, the gut, and other organs. SRIF can also inhibit the release of THYROID-STIMULATING HORMONE; PROLACTIN; INSULIN; and GLUCAGON besides acting as a neurotransmitter and neuromodulator. In a number of species including humans, there is an additional form of somatostatin, SRIF-28 with a 14-amino acid extension at the N-terminal.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: SRIH-14; Somatotropin Release-Inhibiting Factor; Somatotropin Release Inhibiting Factor; Cyclic Somatostatin; Somatostatin-14; Somatostatin 14; Somatotropin Release-Inhibiting Hormone; Somatotropin Release Inhibiting Hormone; Somatostatin, Cyclic; Stilamin; Somatofalk

Svensk term Somatostatin
Synonym på svenska
Synonym på engelska SRIH-14; Somatotropin Release-Inhibiting Factor; Somatotropin Release Inhibiting Factor; Cyclic Somatostatin; Somatostatin-14; Somatostatin 14; Somatotropin Release-Inhibiting Hormone; Somatotropin Release Inhibiting Hormone; Somatostatin, Cyclic; Stilamin; Somatofalk
Engelsk term Somatostatin
MESH ID D013004

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.