Somatostatinom (Somatostatinoma)

Somatostatinom

En somatostatin-utsöndrande tumör härrörande från de pankreatiska deltacellerna (SOMATOSTATIN-SECRETING CELLS). Det finns också i TARMEN. Somatostatinom är associerade med DIABETES MELLITUS; KOLELITHIASIS; STEATORRHEA; och HYPOKLORHYDRIA. Majoriteten av somatostatinom har potential för METASTASERING.

Förklaring på engelska

A SOMATOSTATIN-secreting tumor derived from the pancreatic delta cells (SOMATOSTATIN-SECRETING CELLS). It is also found in the INTESTINE. Somatostatinomas are associated with DIABETES MELLITUS; CHOLELITHIASIS; STEATORRHEA; and HYPOCHLORHYDRIA. The majority of somatostatinomas have the potential for METASTASIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Somatostatinomas

Svensk term Somatostatinom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Somatostatinomas
Engelsk term Somatostatinoma
MESH ID D013005

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.