Somatotropinreceptorer (Somatotropin Receptors)

Somatotropinreceptorer

Cellytproteiner som binder tillväxthormon med hög affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellernas beteende. Aktivering av tillväxthormonreceptorer reglerar aminosyratransport genom cellmembran, RNA-översättning till protein, DNA-transkription, och protein och aminosyrakatabolism i många celltyper. Många av dessa effekter förmedlas indirekt genom stimulering av frisättningen av somatomediner.

Förklaring på engelska

Cell surface proteins that bind GROWTH HORMONE with high affinity and trigger intracellular changes influencing the behavior of cells. Activation of growth hormone receptors regulates amino acid transport through cell membranes, RNA translation to protein, DNA transcription, and protein and amino acid catabolism in many cell types. Many of these effects are mediated indirectly through stimulation of the release of somatomedins.

Synonym, svenska: Tillväxthormonreceptor; Receptor, somatotropin

Synonym, engelska: Receptor, Growth Hormone; Somatotropin Receptors; Receptors, Growth Hormone; Somatotropin Receptor; Growth Hormone Receptor; Hormone Receptor, Growth; Growth Hormone Receptors; Hormone Receptors, Growth; Receptors, Somatomammotropin; Somatomammotropin Receptors; Somatomammotropin Receptor

Svensk term Somatotropinreceptorer
Synonym på svenska Tillväxthormonreceptor; Receptor, somatotropin
Synonym på engelska Receptor, Growth Hormone; Somatotropin Receptors; Receptors, Growth Hormone; Somatotropin Receptor; Growth Hormone Receptor; Hormone Receptor, Growth; Growth Hormone Receptors; Hormone Receptors, Growth; Receptors, Somatomammotropin; Somatomammotropin Receptors; Somatomammotropin Receptor
Engelsk term Somatotropin Receptors
MESH ID D011986

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.