Somatyper (Somatotypes)

Somatyper

Kroppsbyggnad bestäms på grundval av vissa fysiska egenskaper hos kroppsform och KROPPSSAMMANSÄTTNING. En somatotyping bedömning är en sammansatt klassificering av de tre grundläggande kroppstyperna: ectomorph (tunn kroppsbyggnad), endomorph (rundad kroppsbyggnad), och mesomorph (atletisk kroppsbyggnad).

Förklaring på engelska

Body build determined on the basis of certain physical characteristics of body shape and BODY COMPOSITION. A somatotyping appraisal is a composite rating of the three basic body types: ectomorph (thin physique), endomorph (rounded physique), and mesomorph (athletic physique).

Synonym, svenska: Somatotyper; Kroppsbyggnad; Endomorf kroppstyp; Mesomorf kroppstyp; Ektomorf kroppstyp; Kroppstyper

Synonym, engelska: Somatotype; Body Types; Body Type; Body Build; Body Builds; Body Shape; Body Shapes; Mesomorph; Mesomorphs; Ectomorph; Ectomorphs; Endomorph; Endomorphs

Svensk term Somatyper
Synonym på svenska Somatotyper; Kroppsbyggnad; Endomorf kroppstyp; Mesomorf kroppstyp; Ektomorf kroppstyp; Kroppstyper
Synonym på engelska Somatotype; Body Types; Body Type; Body Build; Body Builds; Body Shape; Body Shapes; Mesomorph; Mesomorphs; Ectomorph; Ectomorphs; Endomorph; Endomorphs
Engelsk term Somatotypes
MESH ID D013008

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.