Somiter (Somites)

Somiter

Parade, segmenterade massor av MESENCHYME belägna på vardera sidan av den utvecklande ryggmärg (nervrör). Somiter härstammar från PARAXIAL MESODERM och fortsätter att öka i antal under ORGANOGENES. Somiter ger upphov till SKELETON (sclerotome); MUSKLER (myotom); och DERMIS (dermatom).

Förklaring på engelska

Paired, segmented masses of MESENCHYME located on either side of the developing spinal cord (neural tube). Somites derive from PARAXIAL MESODERM and continue to increase in number during ORGANOGENESIS. Somites give rise to SKELETON (sclerotome); MUSCLES (myotome); and DERMIS (dermatome).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Somite

Svensk term Somiter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Somite
Engelsk term Somites
MESH ID D019170

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.