Sömn- och vakenhetsstörningar (Sleep Wake Disorders)

Sömn- och vakenhetsstörningar

Onormalt sömn- och vakenhetsmönster som hänger samman med dygnsrytmen och som påverkar längden, hålltiderna eller stabiliteten i sömn-vakenhetscykeln i förhållande till dygnet.

Förklaring på engelska

Abnormal sleep-wake schedule or pattern associated with the CIRCADIAN RHYTHM which affect the length, timing, and/or rigidity of the sleep-wake cycle relative to the day-night cycle.

Synonym, svenska: Sömnstörningar; Kort sömnbehov; Stort sömnbehov

Synonym, engelska: Disorder, Sleep Wake; Disorders, Sleep Wake; Sleep Wake Disorder; Wake Disorder, Sleep; Wake Disorders, Sleep; Subwakefullness Syndrome; Subwakefullness Syndromes; Syndrome, Subwakefullness; Syndromes, Subwakefullness; Sleep Disorders; Disorder, Sleep; Disorders, Sleep; Sleep Disorder; Sleep-Related Neurogenic Tachypnea; Neurogenic Tachypnea, Sleep-Related; Neurogenic Tachypneas, Sleep-Related; Sleep Related Neurogenic Tachypnea; Sleep-Related Neurogenic Tachypneas; Tachypnea, Sleep-Related Neurogenic; Tachypneas, Sleep-Related Neurogenic; Long Sleeper Syndrome; Long Sleeper Syndromes; Sleeper Syndrome, Long; Sleeper Syndromes, Long; Syndrome, Long Sleeper; Syndromes, Long Sleeper; Short Sleeper Syndrome; Short Sleeper Syndromes; Sleeper Syndrome, Short; Sleeper Syndromes, Short; Syndrome, Short Sleeper; Syndromes, Short Sleeper; Short Sleep Phenotype; Phenotype, Short Sleep; Phenotypes, Short Sleep; Short Sleep Phenotypes; Sleep Phenotypes, Short

Svensk term Sömn- och vakenhetsstörningar
Synonym på svenska Sömnstörningar; Kort sömnbehov; Stort sömnbehov
Synonym på engelska Disorder, Sleep Wake; Disorders, Sleep Wake; Sleep Wake Disorder; Wake Disorder, Sleep; Wake Disorders, Sleep; Subwakefullness Syndrome; Subwakefullness Syndromes; Syndrome, Subwakefullness; Syndromes, Subwakefullness; Sleep Disorders; Disorder, Sleep; Disorders, Sleep; Sleep Disorder; Sleep-Related Neurogenic Tachypnea; Neurogenic Tachypnea, Sleep-Related; Neurogenic Tachypneas, Sleep-Related; Sleep Related Neurogenic Tachypnea; Sleep-Related Neurogenic Tachypneas; Tachypnea, Sleep-Related Neurogenic; Tachypneas, Sleep-Related Neurogenic; Long Sleeper Syndrome; Long Sleeper Syndromes; Sleeper Syndrome, Long; Sleeper Syndromes, Long; Syndrome, Long Sleeper; Syndromes, Long Sleeper; Short Sleeper Syndrome; Short Sleeper Syndromes; Sleeper Syndrome, Short; Sleeper Syndromes, Short; Syndrome, Short Sleeper; Syndromes, Short Sleeper; Short Sleep Phenotype; Phenotype, Short Sleep; Phenotypes, Short Sleep; Short Sleep Phenotypes; Sleep Phenotypes, Short
Engelsk term Sleep Wake Disorders
MESH ID D012893

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.