Sömn (Sleep)

Sömn

En lätt reversibel suspension av sensorimotorisk interaktion med miljö, vanligtvis förknippad med recumbency och immobilitet.

Förklaring på engelska

A readily reversible suspension of sensorimotor interaction with the environment, usually associated with recumbency and immobility.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sleeping Habits; Sleep Habits; Habit, Sleep; Habits, Sleep; Sleep Habit; Sleeping Habit; Habit, Sleeping; Habits, Sleeping

Svensk term Sömn
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sleeping Habits; Sleep Habits; Habit, Sleep; Habits, Sleep; Sleep Habit; Sleeping Habit; Habit, Sleeping; Habits, Sleeping
Engelsk term Sleep
MESH ID D012890

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.