Sömnapné (Sleep Apnea Syndromes)

Sömnapné

Syndrom kännetecknade av flera andningsuppehåll under sömnen som orsakar delvisa uppvaknanden och stör upprätthållandet av sömnen. Sömnapnésyndrom delas in i centrala (central sömnapné), obstruktiva (obstruktiv sömnapné) och kombinerat central-obstruktiva typer.

Förklaring på engelska

Disorders characterized by multiple cessations of respirations during sleep that induce partial arousals and interfere with the maintenance of sleep. Sleep apnea syndromes are divided into central (see SLEEP APNEA, CENTRAL), obstructive (see SLEEP APNEA, OBSTRUCTIVE), and mixed central-obstructive types.

Synonym, svenska: Sömnrelaterade andningsproblem; Ostruktivt sömnapnésyndrom

Synonym, engelska: Apnea Syndrome, Sleep; Apnea Syndromes, Sleep; Sleep Apnea Syndrome; Sleep Hypopnea; Hypopnea, Sleep; Hypopneas, Sleep; Sleep Hypopneas; Apnea, Sleep; Apneas, Sleep; Sleep Apnea; Sleep Apneas; Sleep Apnea, Mixed Central and Obstructive; Mixed Central and Obstructive Sleep Apnea; Sleep Apnea, Mixed; Mixed Sleep Apnea; Mixed Sleep Apneas; Sleep Apneas, Mixed; Hypersomnia with Periodic Respiration; Sleep-Disordered Breathing; Breathing, Sleep-Disordered; Sleep Disordered Breathing

Svensk term Sömnapné
Synonym på svenska Sömnrelaterade andningsproblem; Ostruktivt sömnapnésyndrom
Synonym på engelska Apnea Syndrome, Sleep; Apnea Syndromes, Sleep; Sleep Apnea Syndrome; Sleep Hypopnea; Hypopnea, Sleep; Hypopneas, Sleep; Sleep Hypopneas; Apnea, Sleep; Apneas, Sleep; Sleep Apnea; Sleep Apneas; Sleep Apnea, Mixed Central and Obstructive; Mixed Central and Obstructive Sleep Apnea; Sleep Apnea, Mixed; Mixed Sleep Apnea; Mixed Sleep Apneas; Sleep Apneas, Mixed; Hypersomnia with Periodic Respiration; Sleep-Disordered Breathing; Breathing, Sleep-Disordered; Sleep Disordered Breathing
Engelsk term Sleep Apnea Syndromes
MESH ID D012891

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.