Sömnbrist (Sleep Deprivation)

Sömnbrist

Tillståndet att berövas sömn under experimentella förhållanden, på grund av livshändelser, eller från en mängd olika patofysiologiska orsaker såsom medicineringseffekt, kronisk sjukdom, psykiatrisk sjukdom, eller sömnstörning.

Förklaring på engelska

The state of being deprived of sleep under experimental conditions, due to life events, or from a wide variety of pathophysiologic causes such as medication effect, chronic illness, psychiatric illness, or sleep disorder.

Synonym, svenska: REM-sömnbrist; Fragmentarisk sömn; Otillräckligt sömnsyndrom

Synonym, engelska: Deprivation, Sleep; REM Sleep Deprivation; Deprivation, REM Sleep; Sleep Deprivation, REM; Sleep Insufficiency; Insufficiencies, Sleep; Insufficiency, Sleep; Sleep Insufficiencies; Insufficient Sleep; Sleep, Insufficient; Inadequate Sleep; Sleep, Inadequate; Sleep Fragmentation; Fragmentation, Sleep; Insufficient Sleep Syndrome; Insufficient Sleep Syndromes; Syndrome, Insufficient Sleep; Sleep Debt

Svensk term Sömnbrist
Synonym på svenska REM-sömnbrist; Fragmentarisk sömn; Otillräckligt sömnsyndrom
Synonym på engelska Deprivation, Sleep; REM Sleep Deprivation; Deprivation, REM Sleep; Sleep Deprivation, REM; Sleep Insufficiency; Insufficiencies, Sleep; Insufficiency, Sleep; Sleep Insufficiencies; Insufficient Sleep; Sleep, Insufficient; Inadequate Sleep; Sleep, Inadequate; Sleep Fragmentation; Fragmentation, Sleep; Insufficient Sleep Syndrome; Insufficient Sleep Syndromes; Syndrome, Insufficient Sleep; Sleep Debt
Engelsk term Sleep Deprivation
MESH ID D012892

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.