Sömngång (Somnambulism)

Sömngång

Parasomni kännetecknad av delvist uppvaknande under stadie IV under icke-REM-sömn. Drabbade individer uppvisar halvmedvetet beteende som att gå omkring, men är svåra att väcka helt. Tillståndet drabbar främst barn med en topp i åldrarna 4-6.

Förklaring på engelska

A parasomnia characterized by a partial arousal that occurs during stage IV of non-REM sleep. Affected individuals exhibit semipurposeful behaviors such as ambulation and are difficult to fully awaken. Children are primarily affected, with a peak age range of 4-6 years.

Synonym, svenska: Somnambulism

Synonym, engelska: Sleepwalking; Sleep Walking Disorder; Sleep Walking Disorders; Nocturnal Wandering; Wandering, Nocturnal; Sleep Walking

Svensk term Sömngång
Synonym på svenska Somnambulism
Synonym på engelska Sleepwalking; Sleep Walking Disorder; Sleep Walking Disorders; Nocturnal Wandering; Wandering, Nocturnal; Sleep Walking
Engelsk term Somnambulism
MESH ID D013009

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.