Sömnstadier (Sleep Stages)

Sömnstadier

Sömnperioder manifesteras av förändringar i EEG-aktivitet och vissa beteendemässiga korrelat; de inkluderade tidigare scenen 1: sömnstart, dåsig sömn; Skede 2: ljus sömn; Stadier 3 och 4: delta sömn, ljus sömn, djup sömn, telencefalisk sömn. Under 2007 omdefinierades sömnstadier av The American Academy of Sleep Medicin (AASM) som: N1-N2 (sömnstart – ljus sömn), N3 (SLOW-WAVE SLEEP) och REM SLEEP.

Förklaring på engelska

Periods of sleep manifested by changes in EEG activity and certain behavioral correlates; they formerly included Stage 1: sleep onset, drowsy sleep; Stage 2: light sleep; Stages 3 and 4: delta sleep, light sleep, deep sleep, telencephalic sleep. In 2007, sleep stages were redefined by The American Academy of Sleep Medicine (AASM) as: N1-N2 (sleep onset – light sleep), N3 (SLOW-WAVE SLEEP), and REM SLEEP.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sleep Stage; Stage, Sleep; Stages, Sleep; N1-Sleep; N1 Sleep; NREM Stage 1; N2-Sleep; N2 Sleep; NREM Stage 2

Svensk term Sömnstadier
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sleep Stage; Stage, Sleep; Stages, Sleep; N1-Sleep; N1 Sleep; NREM Stage 1; N2-Sleep; N2 Sleep; NREM Stage 2
Engelsk term Sleep Stages
MESH ID D012894

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.