Sonikering (Sonication)

Sonikering

Tillämpningen av ultraljud med hög intensitet på vätskor.

Förklaring på engelska

The application of high intensity ultrasound to liquids.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sonications

Svensk term Sonikering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sonications
Engelsk term Sonication
MESH ID D013010

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.