Sorbinsyra (Sorbic Acid)

Sorbinsyra

Mögel och jästhämmare. Används som ett fungistatiskt medel för livsmedel, särskilt ostar.

Förklaring på engelska

Mold and yeast inhibitor. Used as a fungistatic agent for foods, especially cheeses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acid, Sorbic; Propenylacrylic Acid; Acid, Propenylacrylic; Hexadienoic Acid; Acid, Hexadienoic; Sodium Sorbate; Sorbate, Sodium; Potassium Sorbate; Sorbate, Potassium

Svensk term Sorbinsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acid, Sorbic; Propenylacrylic Acid; Acid, Propenylacrylic; Hexadienoic Acid; Acid, Hexadienoic; Sodium Sorbate; Sorbate, Sodium; Potassium Sorbate; Sorbate, Potassium
Engelsk term Sorbic Acid
MESH ID D013011

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.