Sorbitol (Sorbitol)

Sorbitol

En flervärd alkohol med ungefär hälften av sackarosens sötma. Sorbitol förekommer naturligt och produceras också syntetiskt från glukos. Det användes tidigare som ett diuretikum och kan fortfarande användas som laxermedel och i bevattningslösningar för vissa kirurgiska ingrepp. Det används också i många tillverkningsprocesser, som ett farmaceutiskt hjälpmedel och i flera forskningsapplikationer.

Förklaring på engelska

A polyhydric alcohol with about half the sweetness of sucrose. Sorbitol occurs naturally and is also produced synthetically from glucose. It was formerly used as a diuretic and may still be used as a laxative and in irrigating solutions for some surgical procedures. It is also used in many manufacturing processes, as a pharmaceutical aid, and in several research applications.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Glucitol; Yal; Sorbilax; klysma Sorbit; Medevac

Svensk term Sorbitol
Synonym på svenska
Synonym på engelska Glucitol; Yal; Sorbilax; klysma Sorbit; Medevac
Engelsk term Sorbitol
MESH ID D013012

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.