Sos-respons (genetik) (Genetics sos response)

Sos-respons (genetik)

En felbenägen mekanism eller uppsättning funktioner för att reparera skadat mikrobiellt DNA. SOS-funktioner (ett koncept som påstås härledas från SOS för den internationella nödsignalen) är involverade i DNA-reparation och mutagenes, i celldelningshämning, i återhämtning av normala fysiologiska förhållanden efter DNA-reparation, och eventuellt i celldöd när DNA-skador är omfattande.

Förklaring på engelska

An error-prone mechanism or set of functions for repairing damaged microbial DNA. SOS functions (a concept reputedly derived from the SOS of the international distress signal) are involved in DNA repair and mutagenesis, in cell division inhibition, in recovery of normal physiological conditions after DNA repair, and possibly in cell death when DNA damage is extensive.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Genetics SOS Response; Genetics SOS Responses; Response, Genetics SOS; Responses, Genetics SOS; SOS Responses, Genetics; SOS Induction; Induction, SOS; Inductions, SOS; SOS Inductions; SOS System; SOS Systems; System, SOS; Systems, SOS; SOS Response; Response, SOS; Responses, SOS; SOS Responses; SOS Response (Genetics); Response, SOS (Genetics); Responses, SOS (Genetics); SOS Responses (Genetics); SOS Function; Function, SOS; Functions, SOS; SOS Functions; SOS Repair; Repair, SOS; Repairs, SOS; SOS Repairs; SOS Region; Region, SOS; Regions, SOS; SOS Regions; SOS Box; Box, SOS

Svensk term Sos-respons (genetik)
Synonym på svenska
Synonym på engelska Genetics SOS Response; Genetics SOS Responses; Response, Genetics SOS; Responses, Genetics SOS; SOS Responses, Genetics; SOS Induction; Induction, SOS; Inductions, SOS; SOS Inductions; SOS System; SOS Systems; System, SOS; Systems, SOS; SOS Response; Response, SOS; Responses, SOS; SOS Responses; SOS Response (Genetics); Response, SOS (Genetics); Responses, SOS (Genetics); SOS Responses (Genetics); SOS Function; Function, SOS; Functions, SOS; SOS Functions; SOS Repair; Repair, SOS; Repairs, SOS; SOS Repairs; SOS Region; Region, SOS; Regions, SOS; SOS Regions; SOS Box; Box, SOS
Engelsk term Genetics sos response
MESH ID D013014

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.