South Carolina (South Carolina)

South Carolina

Delstat i USA som gränsar till North Carolina i norr, till Atlanten i öster och söder och till Georgia i väster.

Förklaring på engelska

State bounded on the north by North Carolina, on the east and south by the Atlantic Ocean, and on the west by Georgia.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term South Carolina
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term South Carolina
MESH ID D013022

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.