Spädbarnsbeteende (Infant Behavior)

Spädbarnsbeteende

Varje iakttagbar reaktion eller handling hos ett barn upp till 23 månaders ålder.

Förklaring på engelska

Any observable response or action of a neonate or infant up through the age of 23 months.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Behavior, Infant

Svensk term Spädbarnsbeteende
Synonym på svenska
Synonym på engelska Behavior, Infant
Engelsk term Infant Behavior
MESH ID D018730

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.